Asfalt spieniony zeolitem lub modyfikowany biopolimerem może mieć szerokie zastosowanie. Ekologiczne rozwiązanie sprzężone z wytwarzaniem asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych zdobyło uznanie Urzędu Patentowego RP.

Zaskakujące rozwiązanie

Przy projekcie współpracowali z doktorantem Michałem Wróblem eksperci z Politechniki Lubelskiej: dr inż. Agnieszka Woszuk, prof. Wojciech Franus, dr Szymon Malinowski i dr Lidia Bandura.

Zespół naukowców szukał sposobu na opracowanie nawierzchni bardziej przyjaznej środowisku. Ich badania wykazały, że wydajny asfalt można uzyskać, dodając do procesu produkcji asfalt modyfikowany biopolimerem lub spieniony zeolitem, co pozwala obniżyć temperaturę wytwarzania.

Kilometr drogi – sposób na utylizację nawet 1200 zużytych opon

Krajowym pionierem w praktycznym zastosowaniu ekologicznego asfaltu jest spółka Lotos Asfalt. Jak tłumaczyła Agnieszka Kędzierska, specjalistka z Biura Badań i Rozwoju, „oprócz efektywnego zagospodarowania odpadów „gumowy asfalt” charakteryzuje się także innymi proekologicznymi właściwościami. Technologia produkcji asfaltu z gumą umożliwia wykonanie nowoczesnej nawierzchni drogowej redukującej poziom hałasu emitowany przez ruch pojazdów, przyczyniając się do znacznej poprawy komfortu jazdy i do zmniejszania szkodliwego dla środowiska hałasu komunikacyjnego.

Kilometr drogi asfaltowej wzbogaconej gumą to możliwość zagospodarowania nawet od 400 do 1200 zużytych opon samochodowych. Jednak, pomijając aspekty czysto ekologiczne, należy wspomnieć o wymiernych właściwościach w zakresie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W przypadku pojazdów poruszających się po nawierzchni zmodyfikowanej gumą następuje redukcja utraty przyczepności opony podczas jazdy po powierzchni pokrytej wodą. Ekologiczny asfalt generuje mniejsze koszty utrzymania – jest odporniejszy, jeśli chodzi o wpływ warunków klimatycznych (w tym niskich temperatur), wolniej się starzeje i w porównaniu z asfaltami tradycyjnymi w mniejszym stopniu dotyczy go problem spękań.

Naukowcy analizowali także możliwości ponownego wykorzystania zużytej nawierzchni, biorąc pod uwagę destrukt uzyskany z frezowanych warstw asfaltowych. W Polsce głównie wykorzystuje się go do umocnienia poboczy, dróg gruntowych lub przy podbudowach. Z odpowiednim dodatkiem taki materiał można z powodzeniem zastosować w nowych nawierzchniach.

Większa konkurencyjność

Metoda produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych pozytywnie wpływa na redukcję emisji szkodliwych substancji, ograniczenie eksploatacji nieodnawialnych złóż, zmniejszenie zużycia paliw oraz poprawę warunków pracy osób kładących nawierzchnie asfaltowe.

Pełnoskalowe wdrożenie wynalazku może zrewolucjonizować branżę budowlaną, poprzez dostarczenie paliwa w postaci ekologiczno-ekonomicznych rozwiązań przyszłym projektom infrastrukturalnym. Ich wprowadzenie może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Miłosz Magrzyk