Złoto od wieków, przez swoją wartość i trwałość, wywoływało fascynację i pożądanie. W obliczu niepewności finansowej i zmienności rynków, wielu ludzi zadaje sobie pytanie: czy złoto to najlepsze zabezpieczenie kapitału? Czy inwestowanie w ten cenny metal to rozsądny wybór?

Zarys historyczny

Historia stanowi silny argument na korzyść złota, jako zabezpieczenia kapitału. Od starożytności aż do czasów współczesnych, było powszechnie uznawane za wartościowy metal, który chroni majątek właściciela. Mimo różnych cykli gospodarczych i zmian politycznych, zawsze zachowywało swoją wartość na przestrzeni lat.
Złoto swoją najważniejszą rolę odgrywało w latach 70. XIX wieku, kiedy to oparto na nim funkcjonowanie światowego systemu walutowego. Standardowe jednostki pieniądza miały swój odpowiednik w określonej wadze złota. Dodatkowo banki centralne starały się utrzymywać rezerwy tego kruszcu (trwa to do dziś). Od tego modelu zaczęto odchodzić dopiero po wybuchu wielkiego kryzysu gospodarczego (1929), kiedy zaistniała potrzeba zwiększenia popytu krajowego i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Kolejnym kamieniem milowym dla złota, była decyzja prezydenta Nixona (1971), który zniósł wymienialność. Od tego momentu cena kruszcu zaczęła gwałtownie rosnąć i zmieniło się postrzeganie jego roli. Nałożenie się na to wydarzenie procesów inflacyjnych spowodowało, że zaczęto postrzegać złoto, jako dobry sposób na ulokowanie w nich swoich oszczędności.

Bezpieczna przystań

Złoto nie jest bezpośrednio powiązane z systemem finansowym czy polityką monetarną, przez co nie jest podatne na fluktuacje i manipulacje rynkowe. Dlatego jest dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, spadkami na rynkach finansowych oraz innymi nieprzewidywalnymi czynnikami.
Względna stabilność i wysoka wartość sprawiają, że jest ono często rozważane jako alternatywa dla najpopularniejszych inwestycji, takich jak akcje czy obligacje, a inwestowanie w nie może pomóc zdywersyfikować portfel inwestycyjny.

Gdzie i co kupować?

Najbardziej powszechną metodą jest kupno złota w banku lub mennicy, gdzie można zakupić sztabki lub monety bulionowe. Ich główną zaletą jest to, że zawierają w sobie głównie kruszec. Nie mają wartości kolekcjonerskich i walorów estetycznych. Dlatego najlepiej je wybierać, jeżeli masz zamiar zainwestować w kapitał długoterminowy.
Przy zakupie należy pamiętać, aby wybrać renomowanych producentów (Valcambi, Heraeus, Umicore czy Perth Mint). Monety powinny być utrzymane w zadowalającym stanie technicznym, a złote sztabki dodatkowo posiadać specjalny certyfikowany pack, który potwierdzi autentyczność.
Jeżeli nie chcemy kupować fizycznego kruszcu, można nim handlować podobnie jak papierami wartościowymi. Wystarczy posiadać konto maklerskie lub konto forex.
Inną metodą jest inwestycja w złoto o charakterze średnio i długoterminowym. W takim przypadku warto rozważyć zakup jednostek funduszu ETF. Instytucje takie skupują sztabki i monety bulionowe i mogą później na wniosek inwestora wydać ich fizyczną postać.

Ostatnią możliwością inwestycji są kontrakty terminowe CFD na złoto. W tym przypadku zarabia się na zmianie kursu kruszcu, a większość pozycji otwierana i zamykana jest tego samego dnia.

Bartłomiej Haba